Cennik usług poradni Butterfly Toruń

(kliknij na nazwę, by poznać szczegóły)

Instruktaż dla rodziców / Instruktaż on-line

Testy / skale / opinie
m. in. gotowość szkolna, KORP, Dostosowania wymagań, Dysleksja, Dyskalkulia i Opinie pedagogiczne/psychologiczne

Zajęcia indywidualne
m. in. terapie pedagogiczne, psychologiczne, psychoterapie, terapie dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

Zajęcia Grupowe
m. in. Trening Umiejętności Społecznych, grupa wsparcia dla młodzieży, warsztaty i szkoła dla rodziców

Diagnoza i terapia logopedyczna

Inne usługi
mediacje w ramach terapii dla par, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka


Instruktaż dla rodziców / Instruktaż on-line

450

Instruktaż dla rodziców / terapeutów mający na celu uczenie rodzica/terapeuty wdrażania zaleceń

 • Przeprowadzenie instruktażu 300 zł (w cenie)
 • Pisemne zalecenia 150 zł (w cenie)
 • Opcjonalnie: Dodatkowe zalecenia / opis na prośbę innych placówek
 • Opcjonalnie: Konsultacja za pośrednictwem komunikatora internetowego - 150 zł

Testy / skale / opinie

Gotowość szkolna

500

Bateria 5/6

 • Przeprowadzenie badania - 350 zł (w cenie)
 • Opis badania - 150 zł (w cenie)

KORP

500

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka (od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia)

 • Przeprowadzenie badania - 350 zł (w cenie)
 • Opis badania - 150 zł (w cenie)

Dostosowania wymagań edukacyjnych
wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb ucznia

Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 • W zależności od potrzeb badanie obejmuje 3 lub 4 spotkania z różnymi specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą) i obejmuje wywiad z rodzicem, analizę dokumentacji oraz wykonanie testów.

Dysleksja rozwojowa

1000

Bateria 7-9, 10-12, 13 -15, 16+

 • Wykonanie testu (bateria 7-9,10-12, 13-15, 16+) - 350 zł (w cenie)
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 - 350 zł (w cenie)
 • Wywiad z rodzicem, analiza dokumentacji - 150 zł (w cenie)
 • Opis badania - 150 zł (w cenie)
 • Opcjonalnie: Badanie logopedyczne - 200 zł

Dyskalkulia

1000

Bateria 10-12 i 13-16

 • Wykonanie testu (bateria 10-12, 13-16) - 350 zł (w cenie)
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 - 350 zł
 • Wywiad z rodzicem, analiza dokumentacji - 150 zł
 • Opis badania - 150 zł

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

550

Badanie w kierunku Zaburzeń Przetwarzania słuchowego - diagnoza

 • Diagnoza - 400 zł (w cenie)
 • Opis badania - 150 zł (w cenie)

Opinia pedagogiczna/ psychologiczna

250

Opinia pedagogiczna, psychologiczna lub pedagogiczna na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

 • Analiza dokumentacji, wywiad z rodzicem, badanie - sesja 90 minut

Zajęcia indywidualne

Terapia Pedagogiczna

150

 • Cena obejmuje jedną sesję 50 minut

Terapia Psychologiczna

150

 • Cena obejmuje jedną sesję 50 minut

Terapia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

150

W tym: z autyzmem i Zespołem Aspergera i ADHD

 • Cena obejmuje jedną sesję 50 minut

Terapia zaburzeń emocjonalnych i społecznych (do 10 r.ż.)

150

 • Cena obejmuje jedną sesję 50 minut

Psychoterapia (od 10 r.ż)

200

 • Cena obejmuje jedną sesję 50 minut

Terapia Metodą Warnkego

120

 • Cena obejmuje jedną sesję ok. 50 minut

Terapia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

150

 • Cena obejmuje jedną sesję 50 minut

Terapia ręki

70

 • Cena obejmuje jedną sesję 30 minut
 • Sesja 45 min - 100zł
 • Sesja 60 min - 130 zł

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych

1000

(2 grupy wiekowe: 7-10 lat i 11-14 lat)

 • Cena obejmuje 8 spotkań po 90 min
  (płatne za cały cykl z góry)

Grupa wsparcia dla młodzieży z depresją i zaburzeniami lękowymi

900

Od 10 roku życia

 • Cena obejmuje 8 spotkań po 60 min
  (płatne za cały cykl z góry)

Warsztaty tematyczne dla rodziców

120

 • Cena obejmuje jedną sesję o długości 90 minut.

Szkoła dla rodziców

1000

 • Cena obejmuje 8 spotkań po 90 min
  (płatne za cały cykl z góry)

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

 • Przeprowadzenie diagnozy 250 zł / 60 min
 • Przygotowanie opisu badania 120 zł
 • Elektrostymulacja obszaru twarzowego metodą ENMOT - diagnoza 250 zł / 50 min

Terapia logopedyczna

 • Terapia dla dzieci - 80 zł / 30 min albo 120 zł / 45 min.
 • Terapia dla dorosłych - 130 zł / 45 min
 • Emisja głosu - 120 zł / 45 min
 • Sesja terapeutyczna metodą ENMOT - 120 zł / sesja

Inne usługi

Mediacje w ramach terapii
dla par

250

 • Cena obejmuje jedną sesję o długości 60 minut

Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka

0

Darmowe sesje wspomagające rozwój

 • 4 darmowe spotkania w miesiącu po 60 minut