PORADNIA BUTTERFLY TORUŃ


Opinie wystawiane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Butterfly


  • opinie o ryzyku wystąpienia dysleksji rozwojowej – dzieci z klas I-III
  • opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania – dysleksji od klasy IV
  • opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się pisania (poziom graficzny) – dysgrafii od klasy IV
  • opinie o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
  • opinie o przyspieszeniu obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną
  • opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka w przedszkolu
  • opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych
  • opinie dotyczące objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w szkole
  • opinie o zaburzeniu przetwarzania słuchowego