Coaching kognitywny

Dla kogo Dorośli

Czas trwania 90 minut, regularnie, ilość wg potrzeb

Koszt 250 zł

Bloki tematyczne:
▪ Świadomość własnych myśli i przekonań
Klient będzie miał możliwość zrozumienia swoich myśli i przekonań, które mogą wpływać na ich działania i osiągnięcie celów. To pozwoli im na bardziej świadome podejmowanie decyzji i lepsze zarządzanie swoim życiem.
▪ Skuteczniejsze strategie poznawcze
Coaching kognitywny pomaga klientom w opracowaniu i wdrożeniu skuteczniejszych strategii poznawczych. Dzięki temu będą mogli lepiej radzić sobie z wyzwaniami, rozwiązywać problemy i osiągać pożądane rezultaty.
▪ Zwiększona motywacja
Coach kognitywny będzie wspierał klienta w utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji i konsekwencji w
osiąganiu swoich celów. To pomoże im przełamać bariery i kontynuować dążenie do sukcesu, nawet w trudniejszych momentach.
▪ Poprawa umiejętności poznawczych
Poprzez coaching kognitywny klient będzie mógł rozwijać swoje umiejętności poznawcze, takie jak
koncentracja, pamięć, myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów. To przyczyni się do poprawy
efektywności w różnych dziedzinach życia.
▪ Zwiększone poczucie pewności siebie
Dzięki coachingowi kognitywnemu klient zyska większe poczucie pewności siebie, ponieważ będzie lepiej rozumiał swoje umiejętności i potencjał. To przekłada się na większą pewność w podejmowaniu decyzji oraz podejmowanie nowych wyzwań.
▪ Lepsze zarządzanie stresem
Coaching kognitywny może pomóc klientowi w nauce skutecznych strategii zarządzania stresem i radzenia sobie z trudnościami. To umożliwi im lepsze funkcjonowanie w sytuacjach stresowych i utrzymanie równowagi emocjonalnej.