Grupa wsparcia dla młodych dorosłych z diagnozą autyzmu

Dla kogo Młodzi dorośli ze spektrum autyzmu

Czas trwania 60 minut, regularnie lub według ustalonego harmonogramu (grupa 5-15 osób)

Koszt 120 zł za osobę za spotkanie

Bloki tematyczne:
▪ Rozmawiamy i dzielimy się doświadczeniami oraz wspieramy się nawzajem. W naszej grupie wsparcia dla młodych dorosłych z diagnozą autyzmu stawiamy na otwartą komunikację i dzielenie się doświadczeniami. Tworzymy bezpieczne przestrzenie, w których każdy może swobodnie wyrażać swoje uczucia, obawy czy radości dotyczące codziennych sytuacji.
▪ Edukujemy się wzajemnie i inspirujemy. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami. Inspirujemy się nawzajem do rozwoju i osiągania swoich celów.
▪ Pomagamy sobie w codziennych problemach. Nasza grupa wsparcia oferuje praktyczne wsparcie i rozwiązania dla codziennych problemów, z jakimi młodzi dorośli z diagnozą autyzmu mogą się spotykać. Wspólnie szukamy strategii i narzędzi, które ułatwiają radzenie sobie z wyzwaniami.