Grupa wsparcia dla młodzieży z depresją i zaburzeniami lękowymi

Dla kogo Grupa wsparcia dla młodzieży z depresją i zaburzeniami lękowymi jest skierowana do młodych ludzi w wieku nastoletnim i młodym dorosłym, którzy doświadczają depresji, lęku lub obu tych trudności emocjonalnych. Terapia ta jest odpowiednia dla osób, które odczuwają uczucie samotności, izolacji, niskiej samooceny, nadmiernego stresu czy trudności w relacjach społecznych. Grupa wsparcia oferuje młodzieży możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, uczenia się od innych i budowania wsparcia społecznego, co może przyczynić się do poprawy samopoczucia i jakości życia.

Czas trwania 8 spotkań po 60 min

Koszt 900 zł / cały cykl 8 spotkań

Grupa wsparcia dla młodzieży z depresją i zaburzeniami lękowymi to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni dla młodych ludzi zmagających się z tymi trudnościami emocjonalnymi. Jest to proces terapeutyczny, który oferuje wsparcie emocjonalne, edukację i umiejętność radzenia sobie  z własnymi problemami.

W ramach grupy wsparcia dla młodzieży z depresją i zaburzeniami lękowymi, uczestnicy mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, obawami i emocjami z innymi osobami w podobnej sytuacji. Spotkania grupowe prowadzone są przez doświadczonych terapeutów, którzy zapewniają bezpieczne i zaufane środowisko, w którym młodzież może rozmawiać, słuchać i uczyć się od siebie nawzajem.

Grupa wsparcia oferuje również edukację na temat depresji, zaburzeń lękowych, technik relaksacyjnych i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy mają możliwość uczenia się nowych strategii radzenia sobie, rozwijania zdrowych mechanizmów obronnych oraz budowania wsparcia społecznego wśród swoich rówieśników.