Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi

Dla kogo Rodzice dzieci z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi

Czas trwania 60 minut, regularnie lub według ustalonego harmonogramu (grupa 5-15 osób)

Koszt 120 zł za osobę za spotkanie

Bloki tematyczne:
▪ Zrozumienie i akceptacja. Oferujemy zrozumienie i akceptację, czego często brakuje w codziennym życiu. Inni rodzice w grupie przechodzą przez podobne trudności, co pozwala na otwarte dzielenie się doświadczeniami i emocjami.
▪ Dostęp do informacji i zasobów. Omawiamy najnowsze badania, strategie radzenia sobie z objawami, a także radzimy w kwestiach dotyczących wychowania dziecka z ADHD.
▪ Rozwój umiejętności radzenia sobie. Pokazujemy jak skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z ADHD. Mogą to być strategie zarządzania czasem, techniki redukcji stresu czy metody poprawy komunikacji z dzieckiem.
▪ Poprawa relacji rodzinnych. Pomagamy rodzicom w zrozumieniu i zaakceptowaniu ADHD oraz w poprawie relacji z dzieckiem.
▪ Wsparcie emocjonalne. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, troskami i sukcesami z innymi rodzicami co może pomóc złagodzić poczucie izolacji i pomóc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.
▪ Motywacja i inspiracja. Spotkanie z innymi rodzicami dzieci z ADHD, którzy osiągają sukcesy w radzeniu sobie z wyzwaniami, może być inspirujące i motywujące. Możliwość obserwowania, jak inni radzą sobie z
trudnościami, może pomóc rodzicom znaleźć siłę i determinację do dalszej walki.