Grupa wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Dla kogo Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu

Czas trwania 60 minut, regularnie lub według ustalonego harmonogramu (grupa 5-15 osób)

Koszt 120 zł za osobę za spotkanie

Bloki tematyczne:
▪ Psychologiczne wsparcie emocjonalne. Słuchamy się i wzajemnie akceptujemy trudności jakie napotykają codziennie ciężko pracujący opiekunowie dzieci autystycznych.
▪ Praktyczna pomoc. Warsztaty edukacyjne, prowadzą do lepszego rozumienia potrzeb dzieci oraz wskazują konkretne techniki terapii czy metody radzenia sobie z codziennymi zadaniami.
▪ Nawiązywanie nowych kontaktów. Nawiązujemy budujące cenne przyjaźnie z innymi rodzicami w podobnej sytuacji.
▪ Znalezienie ludzi, którzy rozumieją. Przeżywamy podobne wyzwania, omawiamy je i znajdujemy różnorodne sposoby radzenia sobie z trudnościami.
▪ Poprawa jakości życia rodziny. Dostarczamy potrzebnej pomocy psychologicznej i praktycznej przyczyniając się do poprawy jakości życia całej rodziny.
▪ Wzmacnianie roli opiekuna. Osiągamy większą pewność siebie w roli opiekuna. Jesteśmy lepiej przygotowani na codzienne wyzwania związane z opieką nad dzieckiem autystycznym.