Psychoterapia

Dla kogo Psychoterapia jest przeznaczona dla osób, które doświadczają trudności emocjonalnych, psychicznych lub społecznych. Może być skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Psychoterapia może być szczególnie pomocna u osób ze diagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości, zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenia i inne. Terapia ta jest również skierowana do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, radzić sobie ze stresem, poprawić jakość życia i osiągnąć większe zadowolenie i satysfakcję.

Czas trwania min. 10 spotkań

Koszt 200 zł/50 min

Psychoterapia jest formą terapii, która ma na celu pomóc osobom w radzeniu sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi i społecznymi. Jest to proces terapeutyczny, który angażuje zarówno terapeutę jak i klienta w rozmowy i działania, mające na celu zrozumienie i rozwiązanie problemów oraz promowanie zdrowia psychicznego.

Psychoterapia może przyjąć różne formy i techniki, w zależności od podejścia terapeutycznego i potrzeb klienta. Może  obejmować terapię indywidualną, terapię grupową, terapię rodziną lub par, a także korzystanie z różnych metod, takich jak terapia poznawczo-behawioralna,  psychodynamiczna, kognitywna, Gestalt, systemowa.

Psychoterapia jest skierowana do osób w różnym wieku, które borykają się z problemami emocjonalnymi,  depresją, lękami, , traumą, uzależnieniami, trudnościami w relacjach, zaburzeniami odżywiania. Może być również pomocna dla osób pragnących rozwoju osobistego, zwiększenia samoświadomości i radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.