Terapia behawioralna dla dzieci z ASD

Dla kogo Terapia behawioralna jest skierowana do dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Czas trwania w zależności od indywidualnych potrzeb

Koszt 150 zł/ 50 min

Terapia behawioralna jest formą terapii, która koncentruje się na zmianie niepożądanych zachowań i wzorców myślenia  w procesie uczenia, czyli podczas kontaktu ze środowiskiem. Jest to podejście oparte na założeniu, że zachowania są wynikiem uczenia się i mogą być zmieniane poprzez wprowadzenie nowych umiejętności i technik terapeutycznych. Terapia behawioralna skupia się na identyfikowaniu i analizowaniu konkretnych zachowań, które  utrudniają funkcjonowanie. Terapeuci behawioralni za pomocą wzmocnień pozytywnych (następujących po każdym pożądanym zachowaniu) rozwijają umiejętności społeczne, komunikacyjne,i samodzielność, które są niezbędne dla funkcjonowania w codziennym życiu.