Terapia logopedyczna

Dla kogo Terapia logopedyczna jest skierowana do osób w różnym wieku, które mają trudności z mową, językiem, rozumieniem, czytaniem lub pisaniem. Może to obejmować dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, osoby z wadami wymowy, osoby z zaburzeniami języka, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także osoby, które pragną poprawić swoje umiejętności komunikacyjne w celu lepszej jakości życia i integracji społecznej. Terapia logopedyczna jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta, aby pomóc im osiągnąć pełny potencjał komunikacyjny.

Czas trwania w zależności od indywidualnych potrzeb

Koszt od 80 zł/30 min

Terapia logopedyczna jest formą terapii, która ma na celu diagnozowanie i korygowanie różnych trudności związanych z komunikacją, mową i językiem. Jest to proces terapeutyczny, który pomaga osobom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, poprawie płynności i wyrazistości mowy. Jest też doskonałym uzupełnieniem leczenia ortodontycznego  - nauka prawidłowego toru oddechowego czy nauka prawidłowej pozycji spoczynkowej języka.

Terapia logopedyczna może obejmować różne techniki i metody, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Może obejmować naukę poprawnej artykulacji głosek, ćwiczenia rozwoju mowy, rozwijanie umiejętności czytania i pisania, poprawę płynności mowy u osób z jąkaniem, oraz wiele innych obszarów związanych z komunikacją.