Terapia metodą Warnkego

Dla kogo Terapia metodą Warnkego jest skierowana do osób, które mają trudności z uwagą, koncentracją, percepcją słuchową oraz osobom z diagnozami takimi jak ADHD (zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością), dysleksja, trudności w uczeniu się, trudności w przyswajaniu języka czy trudności w komunikacji. Terapia ta może być stosowana u dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności poznawcze, skuteczność uczenia się oraz jakość życia. Terapia metodą Warnkego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta, aby pomóc im osiągnąć pełny potencjał poznawczy.

Czas trwania min 12 spotkań

Koszt 120 zł/ sesję

Terapia metodą Warnkego to forma terapii, która ma na celu diagnozowanie i korygowanie trudności związanych z funkcjonowaniem mózgu, szczególnie w obszarze uwagi, koncentracji i percepcji słuchowej. Jest to kompleksowy program terapeutyczny, który pomaga osobom w rozwijaniu umiejętności poznawczych i poprawie skuteczności uczenia się.

Terapia metodą Warnkego opiera się na założeniu, że problemy z uwagą i percepcją słuchową mogą mieć wpływ na procesy poznawcze, a tym samym na naukę i osiągnięcia edukacyjne. Terapeuci wykorzystują specjalne ćwiczenia i narzędzia terapeutyczne, takie jak słuchawki filtrujące dźwięki, ćwiczenia koncentracji, gry i zadania, aby wspomagać rozwój i poprawę funkcji poznawczych.