Terapia neurologopedyczna

Dla kogo Terapia neurologopedyczna jest skierowana do osób z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak pacjenci po udarze mózgu, z uszkodzeniami mózgu, z chorobą Parkinsona, z chorobą Alzheimera, z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami wpływającymi na układ nerwowy. Terapia ta jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta w różnym wieku, od dzieci po osoby dorosłe. Terapia neurologopedyczna pomaga pacjentom w rehabilitacji i poprawie funkcji komunikacyjnych, umożliwiając im niezależność, lepsze zrozumienie i polepszenie jakości życia.

Czas trwania w zależności od indywidualnych potrzeb

Koszt od 80 zł/ 30 min

Terapia neurologopedyczna jest formą terapii, która ma na celu diagnozowanie i korygowanie trudności związanych z komunikacją, mową, językiem i połykaniem u osób z zaburzeniami neurologicznymi. Jest niezbędna u osób z chorobami genetycznymi np. Zespół Downa, Zespół Angelmana itp. Jest to proces terapeutyczny, który pomaga osobom w rehabilitacji i poprawie funkcji komunikacyjnych po urazach mózgu, udarach, chorobach neurologicznych, genetycznych i innych schorzeniach wpływających na układ nerwowy.

Terapia neurologopedyczna obejmuje różne techniki i metody, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Może to obejmować ćwiczenia artykulacji, treningi komunikacyjne, ćwiczenia związane z połykaniem, strategie komunikacyjne, naukę alternatywnych metod komunikacji, jak również wspomaganie rozwoju umiejętności czytania i pisania. Neurologopedzi pracują z pacjentami w celu poprawy płynności mowy, zwiększenia rozumienia mowy, rozwinięcia umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz poprawy jakości życia.