Terapia pedagogiczna

Dla kogo Terapia pedagogiczna jest dedykowana osobom, które mają trudności w nauce, niezależnie od wieku. Może być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Terapia pedagogiczna jest szczególnie ważna dla osób ze diagnozowanymi zaburzeniami uczenia się takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) i innymi trudnościami w nauce. Terapię pedagogiczną dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdej osoby, pomagając osiągnąć sukcesy edukacyjne i w pełni rozwinąć potencjał.

Czas trwania w zależności od indywidualnych potrzeb

Koszt 150 zł/50 min

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym podejściem, które ma na celu wspomaganie rozwoju i edukacji osób z różnymi trudnościami i zaburzeniami w nauce. Ten holistyczny proces terapeutyczny opiera się na indywidualnym podejściu do ucznia, jego potrzebach i możliwościach. Terapia pedagogiczna obejmuje szereg metod i technik, które mają na celu stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów.

Terapeuci pedagogiczni pracują z osobami w różnym wieku, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, aż do dorosłych. Terapia pedagogiczna może być stosowana w przypadku trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, koncentracji, pamięci, zachowaniu i innych obszarach nauki. Terapeuci pedagogiczni wykorzystują różnorodne metody, takie jak gry edukacyjne, ćwiczenia korygujące, techniki relaksacyjne, strategie organizacyjne i wiele innych, aby pomóc uczniom w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.