Trening doskonalenia umiejętności społecznych

Dla kogo 8 spotkań po 60 minut

Czas trwania Dzieci, młodzież i dorośli (grupa 5-15 osób)

Koszt 1000 zł

Bloki tematyczne:
▪ Rozpoznawanie i wyrażanie emocji. Uczymy się rozpoznawać swoje własne emocje oraz wyrażać je w sposób konstruktywny. Ćwiczenia praktyczne pomogą uczestnikom zwiększyć świadomość swoich stanów emocjonalnych i nauczyć się efektywnego komunikowania swoich uczuć.
▪ Komunikacja interpersonalna. Doskonalimy umiejętności komunikacji interpersonalnej, takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań i wyrażanie zrozumienia. Ćwiczymy jak skutecznej komunikować się w różnych sytuacjach społecznych.
▪ Rozwiązywanie konfliktów. Uczymy się technik rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i asertywny. Identyfikujemy przyczyny konfliktów oraz rozwijamy umiejętność znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań.
▪ Sposoby na odreagowanie. Uczymy się różnych technik odreagowania napięcia fizycznego i psychicznego poprzez praktyczne ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne
▪ Budowanie zdrowych relacji. Doskonalimy umiejętności budowania i utrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych. Pomagamy zwiększyć świadomość własnych potrzeb i nauczyć się wyrażać je w sposób asertywny, jednocześnie szanując potrzeby innych osób.
▪ Samoocena i pewność siebie. Pracujemy nad budowaniem pozytywnej samooceny i pewności siebie. Ćwiczymy jak zidentyfikować i wzmacniać swoje mocne strony oraz radzić sobie z wątpliwościami i negatywnymi myślami.