Trening kontroli agresji

Dla kogo Dzieci i młodzież

Czas trwania 8 spotkań po 60 minut (grupa 5-15 osób)

Koszt 1000 zł

Bloki tematyczne:
▪ Trening Umiejętności Społecznych. Poznajemy i doskonalimy wybrane umiejętności społeczne, niezbędne do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Wzmacniamy mocne strony, a także poszerzamy świadomość własnych stanów emocjonalnych.
▪ Kroki kontroli złości. Uczestnicy będą uczyć się rozpoznawać i kontrolować złość poprzez serię kroków:

  1. koncentracja na tym, co wywołało złość;
  2. identyfikacja myśli, które pojawiły się w głowie w czasie danej sytuacji;
  3. zrozumienie, co dzieje się z ciałem podczas doświadczania złości;
  4. nauka sposobów obniżania napięcia w ciele;
  5. poszukiwanie uspokajających myśli dotyczących rozwiązania danej sytuacji;
  6. zastanowienie się nad konsekwencjami agresywnego zachowania;
  7. dokonanie autoanalizy, co zostało zrobione dobrze, a co można poprawić w
    przyszłości.

▪ Trening wnioskowania moralnego. Ćwiczymy rozwiązywanie różnego rodzaju dylematów moralnych. Podwyższamy poziom uczciwości, sprawiedliwości oraz uwzględniania potrzeb i praw innych osób.