Trening radzenia sobie ze stresem

Dla kogo Dzieci, młodzież i dorośli

Czas trwania 5 spotkań po 60 minut (grupa 5-15 osób)

Koszt 399 zł za osobę

Bloki tematyczne:
▪ Usystematyzowanie wiedzy na temat stresu
Wprowadzimy uczestników w podstawowe pojęcia i definicje związane ze stresem. Omówimy różne rodzaje stresu i czynniki, które mogą go wywoływać.
▪ Zrozumienie reakcji organizmu w obliczu stresu
Wyjaśnimy, jak nasz organizm reaguje na stres i jakie są fizjologiczne i emocjonalne skutki stresu.
▪ Zrozumienie czym jest stres, jego skutki pozytywne i negatywne
Omówimy, jak stres może mobilizować nasze zasoby i pomagać nam radzić sobie w trudnych sytuacjach, ale także jak nadmierny stres może prowadzić do problemów zdrowotnych i psychologicznych.
▪ Nabycie umiejętności neutralizowania skutków nadmiernego stresu
Będziemy uczyć uczestników różnych technik i strategii radzenia sobie ze stresem. Będziemy skupiać się na technikach relaksacyjnych, oddechowych, mindfulness oraz sposobach zarządzania czasem i priorytetami.