Trening samoobrony dla dzieci

Dla kogo 5-7 lat, 8-10 lat

Czas trwania 60 min, regularnie, wg indywidualnych potrzeb (grupa 5-10 osób)

Koszt 100 zł za osobę

Bloki tematyczne:
▪ Zwiększone poczucie pewności siebie
Pomagamy zbudować większe poczucie pewności siebie. Nabywanie umiejętności obronnych daje im świadomość, że potrafią chronić siebie i swoje bliskie w sytuacjach zagrożenia.
▪ Poprawa sprawności fizycznej
Trening wzmacnia mięśnie, poprawia kondycję i koordynację ruchową. To przekłada się na ogólną poprawę sprawności fizycznej.
▪ Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
Uczymy technik radzenia sobie w sytuacjach stresowych i trudnych sytuacjach. Dzięki temu będą bardziej gotowe emocjonalnie i mentalnie, aby skutecznie reagować w przypadku ataku lub zagrożenia.
▪ Lepsze zrozumienie swojego ciała i jego możliwości
Pomagamy lepiej zrozumieć swoje ciało, jak również jego możliwości i ograniczenia. Poznanie swojej siły i umiejętności może przyczynić się do wzmocnienia poczucia własnej wartości.
▪ Zapobieganie przemocy i nękania
Trening samoobrony pomoże uniknąć przemocy i nękania. Nabywanie umiejętności obronnych daje narzędzia, aby skutecznie odeprzeć atak i chronić swoje bezpieczeństwo.
▪ Wzrost świadomości otoczenia
Zwiększymy świadomość otoczenia i umiejętności rozpoznawania potencjalnych zagrożeń. Dziecko uczestniczące w takim treningu będzie bardziej skupiona i gotowa zareagować na podejrzane sytuacje.