Warsztat „Pierwsze symptomy odchyleń rozwojowych u dzieci”

Dla kogo Rodzice

Czas trwania 1 spotkanie, 90 minut (grupa 5-15 osób)

Koszt 120 zł

Bloki tematyczne:
▪ Celem tych warsztatów jest dostarczenie praktycznych narzędzi i wskazówek, które pomogą rodzicom w identyfikacji wczesnych oznak potencjalnych odchyleń w rozwoju swojego dziecka.

Korzyści płynące z uczestnictwa w naszym warsztacie:
▪ Nauczysz się rozpoznawać pierwsze symptomy odchyleń rozwojowych u dzieci. Będziesz mógł/mogła szybko zidentyfikować potencjalne problemy i podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia wsparcia i pomocy swojemu dziecku.
▪ Otrzymasz informacje na temat skutecznych interwencji i strategii, które można zastosować w przypadku wczesnego wykrycia odchyleń rozwojowych. Będziesz mógł/mogła działać szybko i skutecznie, aby zapewnić swojemu dziecku najlepsze szanse na zdrowy rozwój.
▪ Będziesz miał/miała możliwość skonsultowania się z doświadczonymi specjalistami, którzy udzielą Ci fachowej porady i wsparcia w przypadku wczesnego wykrycia odchyleń rozwojowych u Twojego dziecka.
▪ Podczas warsztatów będziesz miał/miała okazję spotkać innych rodziców, którzy również przeżywają podobne sytuacje. Będziesz mógł/mogła dzielić się swoimi doświadczeniami, uzyskać wsparcie emocjonalne i cenne wskazówki od innych osób w podobnej sytuacji.