Warsztat „Rozwijanie samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym”

Dla kogo Rodzice

Czas trwania 1 spotkanie, 90 minut (grupa 5-15 osób)

Koszt 120 zł

Bloki tematyczne:
▪ Celem tych warsztatów jest dostarczenie praktycznych narzędzi i wskazówek, które pomogą rodzicom wspierać rozwój samodzielności u swoich dzieci.

Korzyści płynące z uczestnictwa w naszych warsztatach:
▪ Nauczysz się jak rozwijać umiejętności samoobsługi u swojego dziecka, takie jak jedzenie, ubieranie się czy mycie rąk. Będziesz w stanie wspierać je w wykonywaniu tych czynności samodzielnie.
▪ Dzięki naszym warsztatom, dowiesz się jak zachęcać swoje dziecko do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Będziesz mógł/mogła pomóc mu/mi w budowaniu pewności siebie i przekonaniu o własnych umiejętnościach.
▪ Nauczysz się jak zachęcać swoje dziecko do eksploracji, odkrywania i kreatywności. Będziesz w stanie tworzyć dla niego/jej odpowiednie środowisko, które będzie sprzyjało rozwijaniu tych umiejętności.
▪ Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami, które mogą się pojawić w procesie rozwijania samodzielności u dziecka. Będziesz mógł/mogła lepiej zrozumieć potrzeby swojego dziecka i wspierać je w pokonywaniu wyzwań.