Warsztaty dla nauczycieli i pracowników szkół podstawowych niebędących nauczycielami

Dla kogo Nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych

Czas trwania 1 spotkanie trwające 3 godziny (grupa, dojazd do klienta)

Koszt 1500 zł

Bloki tematyczne:
▪ Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami mowy (afazja, mutyzm)
▪ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
▪ Jak pracować z zachowaniami agresywnym wśród dzieci i młodzieży szkolnej
▪ Jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
▪ Jak pracować z uczniami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
▪ Jak pracować z uczniami, którzy przejawiają problemy w relacjach społecznych