Warsztaty o emocjach dla rodziców dzieci przedszkolnych

Dla kogo Rodzicie dzieci w wieku przedszkolnym zmagających się z problemami emocjonalnymi swoich dzieci

Czas trwania 1 spotkanie trwające 3 godziny (grupa 5-15 osób)

Koszt 199 zł za osobę

Bloki tematyczne:
▪ Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
Omówimy narzędzia, które pomagają radzić sobie z trudnymi
emocjami u dzieci.
▪ Agresja - czym jest, co mówi o dziecku i jego
potrzebach
Omówimy istotę agresji u dzieci, jakie potrzeby mogą się kryć za
tym zachowaniem oraz zaprezentujemy różne strategie radzenia
sobie z agresją u dzieci.
▪ Jak stawiać dziecku granice - ich wartość w rozwoju
Porozmawiamy o znaczeniu stawiania granic w rozwoju dziecka,
jak rozpoznawać i wyznaczać odpowiednie granice, a także jak
skutecznie komunikować się z dziećmi w kwestii granic i zasad.
▪ Dziecko nieśmiałe i lękowe - zrozumienie i wsparcie
Omówimy jak wychowywać dziecko wysoko wrażliwe. Skupimy się
na zrozumieniu i wspieraniu dzieci o cechach nieśmiałości, lęku
i wysokiej wrażliwości. Omówimy różne techniki i strategie, które
pomogą rodzicom w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami
związanymi z tymi cechami u dzieci.