Warsztaty z neurologopedą dla osób na co dzień pracujących głosem

Dla kogo Managerowie, szkoleniowcy i pracownicy

Czas trwania 5 spotkań po 45 minut (grupa 5 osób)

Koszt 1900 zł za grupę

Bloki tematyczne:
▪ Edukacja na temat zdrowia głosu
Informacje na temat anatomii i fizjologii głosu. Zasady higieny głosu i dbania
o zdrowie głosu. Techniki prawidłowego oddychania i artykulacji.
▪ Ćwiczenia praktyczne na poprawę emisji głosu
Ćwiczenia oddechowe i rozgrzewkowe dla poprawy kontroli i siły głosu.
Ćwiczenia artykulacyjne i dykcji dla poprawy klarowności i wyrazistości
głosu. Techniki relaksacyjne i redukcji napięcia dla poprawy elastyczności
i płynności głosu.
▪ Ćwiczenia praktyczne na lepszą komunikację głosem
Techniki projekcji głosu i dykcji dla efektywnego przekazywania informacji.
Ćwiczenia intonacji i modulacji głosu dla zwiększenia ekspresji
i zainteresowania słuchaczy. Szkolenie w zakresie kontroli tempa i pauz dla
lepszej komunikacji i zrozumiałości.
▪ Ćwiczenia praktyczne na radzenie sobie z obciążeniem
głosowym
Techniki ochrony głosu i zapobieganie przeciążeniu. Ćwiczenia relaksacyjne
i rozluźniające dla redukcji napięcia i zmęczenia głosowego. Strategie
zarządzania czasem i odpoczynku dla utrzymania zdrowego i wydajnego
głosu.