Marta Roszkowska

Marlena Pasikowska
2023-10-30

Marta Roszkowska

Coach kognitywny, certyfikowany edukator - socjoterapeuta

Swój rozwój zawodowy rozpoczęłam 16 lat temu w obszarze służby zdrowia. Pracowałam i nadal pracuję z pacjentami jako farmaceuta. Wiele lat pracowałam w dużej organizacji na stanowisku kierowniczym współtworząc i odpowiadając za system zarządzania jakością. Budowałam zespoły integrując ludzi wokół wspólnego celu.
Pracuję również z klientami jako coach kognitywny, edukator - socjoterapeuta wykorzystując holistyczną metodę treningu rozwojowego opartego na poszukiwaniu zasobności w odniesieniu do subiektywnych potrzeb jednostki.


Certyfikaty i uprawnienia:
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Executive Master of Business Administration
- Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - Przygotowanie pedagogiczne
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski -  Zarządzanie i Marketing w Służbie Zdrowia
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Farmacji
- Bennewicz Instytut Kognitywistyki - Certyfikowany Coach Kognitywny,  Certyfikowany edukator- socjoterapeuta ( w trakcie certyfikacji)
- Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania jakością


Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwóch córek. Nikt tak jak one nie uczą mnie uważności, pokory i  życia "w tu i teraz".
Psychologia, rozwój osobisty i medycyna naturalna to moje największe pasje.


"Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."
Ziglar Zig

"Najpierw trzeba poznać własne dzieci i siebie samych jako rodziców. Wychowanie jest uczeniem się poprzez praktykę i szukaniem własnej drogi. Dzieci nie potrzebują doskonałych rodziców, ale autentycznych ludzi z krwi i kości, którzy może nie wiedzą wszystkiego, ale za to są stale gotowi się rozwijać"
Jasper Juul