Terapia psychologiczna

Dla kogo Terapia psychologiczna jest przeznaczona dla osób, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi lub życiowymi. Może być skierowana do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Terapia psychologiczna jest szczególnie pomocna dla osób z zaburzeniami nastroju, zaburzonym poczuciem własne wartości, trudnościami natury emocjonalnej, problemami z funkcjonowaniem w życiu codziennym jak również może korzystnie wpływać na osoby pragnące rozwoju osobistego, zwiększenia samoświadomości i radzenia sobie z wyzwaniami na różnych obszarach funkcjonowania.

Czas trwania w zależności od indywidualnych potrzeb

Koszt 150zł/ 50 min

Terapia psychologiczna jest formą terapii, która ma na celu pomóc osobom w radzeniu sobie z różnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi i życiowymi. Jest to proces terapeutyczny, który angażuje zarówno terapeutę, jak i klienta, w rozmowy, techniki terapeutyczne i działania mające na celu zrozumienie, transformację i korektę trudności.

Terapia psychologiczna może przyjąć różne formy, takie jak: terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia rodzinna lub terapia par. Terapeuci psychologiczni wykorzystują samoopisy, obserwacje, wywiady, kwestionariusze oraz testy psychologiczne, aby dokonać diagnozy i w dalszym procesie terapii dostosować  podejście do indywidualnych potrzeb .

Terapia psychologiczna jest skierowana do osób w różnym wieku, które doświadczają trudności emocjonalnych, zaburzeń nastroju, lęków, trudności w relacjach, problemów z samooceną i wiele innych. Terapia psychologiczna może również być pomocna dla osób pragnących rozwoju osobistego, zwiększenia samoświadomości, radzenia sobie ze stresem, poprawienia relacji interpersonalnych i osiągnięcia większego zadowolenia i równowagi emocjonalnej.