Terapia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych dla dzieci do 10 r. ż.

Dla kogo Terapia pomoże dzieciom z zaburzeniami zachowania, mającym trudności w relacjach z innymi, reagującym nieadekwatnie do siły i znaczenia bodźców, niepanującym nad swoimi negatywnymi emocjami, cichym i wycofanym.

Czas trwania min 10 spotkań

Koszt od 150 zł / 50 min

Terapia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych jest formą terapii, która ma na celu pomoc dzieciom cierpiącym z powodu  zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Jest to proces terapeutyczny, który skupia się na zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami, które wpływają na dobre samopoczucie jednostki.

Terapia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych obejmuje różne techniki i podejścia terapeutyczne w zależności od problemu oraz predyspozycji indywidualnych.