Trening dla dzieci i młodzieży zmagających się z deficytem uwagi

Dla kogo Dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym

Czas trwania 60 minut, ilość spotkań wg potrzeb

Koszt 250 zł za spotkanie

Bloki tematyczne:
▪ Wzmacnianie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci
Skupiamy się na stosowaniu różnych technik i strategii, które pomagają dzieciom wzmocnić i rozwijać swoje umiejętności koncentracji uwagi. Poprzez zróżnicowane i angażujące ćwiczenia, dzieci uczą się skupiać na jednym zadaniu, ignorując rozpraszacze i utrzymując dłuższy okres skupienia.
▪ Zwiększenie odporności na dystraktory
Koncentrujemy się na rozwijaniu odporności dzieci na czynniki rozpraszające, które mogą wpływać na ich koncentrację i skupienie uwagi. Poprzez ćwiczenia i techniki, dzieci uczą się identyfikować dystraktory i skutecznie nimi zarządzać, aby utrzymać skupienie na ważnych zadaniach.
▪ Wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu
Pomagamy dzieciom w wydłużaniu czasu, przez jaki są w stanie skupić uwagę na jednym zadaniu. Poprzez stopniowe zwiększanie trudności i czasu wykonywania zadań, dzieci rozwijają wytrzymałość i umiejętność utrzymania długotrwałego skupienia uwagi.
▪ Koncentrowanie się na istocie danego problemu lub zadania
Rozwijamy umiejętności dzieci w identyfikowaniu i skupianiu się na istotnych aspektach problemów lub zadań. Poprzez ćwiczenia i gry, dzieci uczą się selekcjonować i koncentrować na kluczowych informacjach, które są istotne dla rozwiązania problemu lub wykonania zadania.