Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Dla kogo Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest przeznaczony dla osób w różnym wieku, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, radzeniu sobie w grupach, rozwiązywaniu konfliktów oraz wyrażaniu swoich potrzeb i emocji. Terapia TUS jest szczególnie skuteczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zespołem Aspergera, a także dla dorosłych z trudnościami w obszarze interpersonalnym. Dzięki terapii TUS, uczestnicy mogą zdobyć nowe umiejętności społeczne, poprawić jakość swoich relacji i osiągnąć większe zadowolenie z życia społecznego.

Czas trwania 8 spotkań po 90 min

Koszt 1000 zł

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest skuteczną formą terapii, która ma na celu wspierać rozwój i poprawę umiejętności społecznych u osób w różnym wieku. Terapia skupia się na nauce i praktyce umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji i radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Poprzez różnorodne metody i techniki, terapia TUS pomaga uczestnikom rozwijać pewność siebie, empatię, umiejętność słuchania i skuteczną komunikację.