Warsztat „Jak skutecznie stawiać dziecku granice”

Dla kogo Rodzice

Czas trwania 1 spotkanie, 90 minut (grupa 5-15 osób)

Koszt 120 zł

Bloki tematyczne:
▪ Celem tych warsztatów jest dostarczenie praktycznych narzędzi i wskazówek, które pomogą rodzicom w budowaniu zdrowej dyscypliny i wspieraniu pozytywnych zachowań u swoich dzieci.

Korzyści płynące z uczestnictwa w naszym warsztacie:
▪ Nauczysz się, jakie jest znaczenie stawiania granic dziecku i jak wpływa to na jego rozwój. Będziesz mógł/mogła lepiej zrozumieć, jakie są korzyści dla Twojego dziecka, gdy posiada jasno wyznaczone granice.
▪ Nauczysz się skutecznych technik komunikacji i negocjacji z dzieckiem. Będziesz w stanie wypracować zdrowe i efektywne sposoby ustalania granic, które będą respektowane zarówno przez Ciebie, jak i Twoje dziecko.
▪ Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące budowania zdrowej dyscypliny u swojego dziecka. Nauczysz się jak zachęcać do pozytywnych zachowań i jak reagować w przypadku łamania ustalonych granic.
▪ Będziesz mógł/mogła lepiej radzić sobie z trudnościami, które mogą wyniknąć podczas stawiania granic dziecku. Otrzymasz wskazówki dotyczące radzenia sobie z oporem, negocjacją i utrzymaniem spójności w zastosowanych zasadach.