Warsztaty dla nauczycieli i pracowników przedszkoli niebędących nauczycielami

Dla kogo Nauczyciele i pracownicy przedszkoli

Czas trwania 1 spotkanie trwające 3 godziny (grupa, dojazd do klienta)

Koszt 1500 zł

Bloki tematyczne:
▪ Dziecko z zaburzonym lub nieharmonijnym rozwojem mowy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać rozwój mowy u dzieci poprzez odpowiednie techniki i strategie komunikacyjne.
▪ Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u przedszkolaków z zaburzeniami rozwoju. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i rozumieć przyczyny trudnych zachowań oraz otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące skutecznych interwencji i budowania pozytywnych relacji z dziećmi.
▪ Jak pracować z przedszkolakami z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rozwoju emocjonalnego dzieci oraz otrzymają praktyczne narzędzia i strategie, które pomogą im wspierać emocjonalny rozwój dzieci w przedszkolu.
▪ Jak pracować z przedszkolakami z zaburzeniami rozwoju relacji społecznych. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci, budować zdrowe relacje między dziećmi oraz tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi społecznemu w przedszkolu.
▪ Jak pracować z rodzicem dziecka z problemami rozwojowymi. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat skutecznej komunikacji z rodzicami, budowania zaufania i współpracy, a także otrzymają narzędzia i strategie, które pomogą im wspierać rodziców w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi ich dzieci.