Warsztaty dla nieśmiałych i wycofanych dzieci

Dla kogo Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Czas trwania 8 spotkań po 60 minut (grupa 5-15 osób)

Koszt 599 zł

Bloki tematyczne:
▪ Poznajemy się poprzez gry i zabawy, aby dzieci mogły zbudować grupę
i wzajemnie zaufanie.
▪ Rozmawiamy o nieśmiałości. Dlaczego czujemy się nieśmiali, w jakich
sytuacjach oraz jakie są następstwa takiego odczucia.
▪ Rozmawiamy o swoich mocnych stronach. Prezentując siebie tworzymy
relacje.
▪ Wspólnie tworzymy reguły współpracy oraz respektowania innych.
▪ Ćwiczymy samoakceptację tworząc listę pozytywnych cech na swój temat
i wymieniamy się nimi.
▪ Uczymy się aktywnie słuchać innych i pokazywać swoje zainteresowanie.
▪ Rozwijamy mowę ciała, aby dzieci nauczyły się wyrażać siebie również
poprzez gesty i mimikę.
▪ Uczymy się wyrażania swoich potrzeb w asertywny sposób.
▪ Pokazujemy jak rozpoznawać sytuacje trudne, które mogą wywołać
nieśmiałość.
▪ Uczymy asertywne i konstruktywnie odmawiać.
▪ Trenujemy radzenie sobie z krytyką.
▪ Ćwiczymy spokojne radzenie sobie z konfliktami.