Anna Moczulska

Ewelina Barszczewska
2024-02-28
Nasz wewnętrzny krytyk. Wróg czy przyjaciel.
2024-02-28

Anna Moczulska

Dyrektor Poradni, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym oraz specjalistą w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Od wielu lat zawodowo wspieram dzieci i młodzież głównie z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzę terapię indywidualną, zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych,  a także zajmuję się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

Aktualnie jestem studentką czwartego roku psychologii. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu diagnozowania dzieci pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się. Zajmuję się ponadto diagnozą w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

W swojej pracy korzystam z wieloletniego doświadczenia, tak aby jak najlepiej dostosować terapię do indywidualnych potrzeb osób z którymi pracuję. Wspieram zarówno dzieci jak i z rodziców, starając się pokazać jak bardzo ważne są pozytywne relacje między nimi.