Ewelina Barszczewska

Oznaki problemów psychologicznych u dzieci
2024-02-26
Anna Moczulska
2024-02-28

Ewelina Barszczewska

Oligofrenopedagog, nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam oligofrenopedagogikę, filologię polską oraz edukację wczesnoszkolną. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych o kierunku "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".

Swoją karierę zawodową zaczynałam pracując w szkole specjalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nieustanie się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikacje. Biorę udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych, jednak nieocenione jest doświadczenie, które zdobywam w codziennej pracy z dziećmi.

Od wielu lat jestem czynną zawodowo nauczycielką języka polskiego, dlatego bliska jest mi zarówno praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) jak i praca z dzieckiem zdolnym.