Ewa Orłowska-Nobik

Zuzanna Zedler
2023-12-19
Joanna Sarzyńska
2024-01-18

Ewa Orłowska-Nobik

Psycholog kliniczny, oligofrenopedagog. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wczesnej interwencji oraz diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Moja praca zawodowa koncentruje się wokół diagnozy i terapii małych dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci w wieku przedszkolnym z problemami w zakresie rozwoju emocjonalnego, dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz problemami rozwojowymi, takimi jak obniżone funkcjonowanie intelektualne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, dysleksja, ADHD.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuję do wspierania rodzin posiadających dziecko
z niepełnosprawnością. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyłam głównie podczas pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkole specjalnej. Chętnie dzielę się z nauczycielami swoją wiedzą z zakresu psychologii i kształcenia specjalnego, prowadząc od 20 lat zajęcia na studiach podyplomowych.