Katarzyna Kolasińska

Joanna Sarzyńska
2024-01-18
Samopoczucie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce
2024-02-14

Katarzyna Kolasińska

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą, psychologiczno - pedagogiczną pomoc rodzinie i dziecku, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukację i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

Ponadto uzyskałam dyplom terapeuty poznawczo - behawioralnego dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jestem na ostatnim roku studiów, po których uzyskam certyfikat psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego w Szkole Psychoterapii Crescentia.

W swojej pracy diagnozuję oraz prowadzę terapię indywidualną oraz grupową dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zaburzeń psychicznych (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia obsesyjno - kompulsywne, samookaleczenia, fobie społeczne, uzależnienia, niska samoocena). Swoje doświadczenie zawodowe zbudowałam w oparciu o pracę w różnych placówkach, a także prowadząc prywatny gabinet psychoterapii.