Oznaki problemów psychologicznych u dzieci

Zrozumienie spektrum autyzmu
2024-02-21
Ewelina Barszczewska
2024-02-28
Wpis opublikowany dnia 2024-02-26


Dzieci, podobnie jak dorośli, mogą doświadczać różnych trudności i kryzysów psychicznych. Ich psychika jest w trakcie kształtowania, co sprawia, że są bardziej wrażliwe i mniej odporne na trudne emocje oraz nieprzewidywalne zdarzenia.

Warto zauważyć, że dzieciństwo nie zawsze jest beztroskie. Psychika dzieci, które doświadczyły braku bezpieczeństwa lub przemocy, może być jak dom postawiony na ruchomych piaskach, pozbawiony solidnych fundamentów, co utrudnia określenie źródła problemów. Dzieciństwo to zatem czas, w którym dzieci mogą doświadczać trudności, a brak wsparcia psychologicznego może prowadzić do lat nieskutecznego leczenia zaburzeń psychicznych.

Jak rozpoznać problemy psychologiczne u dziecka?

W życiu każdego młodego człowieka codzienne wydarzenia mogą być źródłem zarówno radości i satysfakcji, jak i smutku, gniewu czy rozczarowania. Większość z tych doświadczeń ma charakter rozwojowy i jest krótkotrwała, nie pozostawiając trwałych "śladów" w kształtującej się dziecięcej psychice.

Jednakże, niektóre życiowe wyzwania, takie jak rozwód rodziców, mogą być na tyle trudne dla młodego człowieka, że odciskają piętno na jego codziennym funkcjonowaniu. W takich sytuacjach dotychczasowe rodzicielskie wsparcie może okazać się niewystarczające. Dlatego też, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej psychologicznej pomocy, która może okazać się dobrym rozwiązaniem dla wsparcia dziecka w takiej sytuacji.

Jakie objawy problemów psychologicznych u dzieci powinny skłonić rodziców do pójścia z dzieckiem do psychologa:

Zmiany w zachowaniu i/lub nawykach

 • Dziecko było spokojne i łagodne, nagle zaczyna zachowywać się porywczo lub agresywnie.
 • Dziecko było pełne energii i radości, nagle staje się apatyczne i przygnębione.
 • Zmiany w nawykach związanych z jedzeniem i snem
 • Problemy w nauce.
 • Wycofywanie się z relacji z rówieśnikami.

Zmiany emocjonalne

 • Zauważalna impulsywność dziecka.
 • Niekontrolowane emocje złości, lęku, smutku i przygnębienia.
 • Nagły spadek motywacji (do nauki i/lub zabawy).
 • Huśtawki nastrojów.

Trudności wynikające z dużych zmian

 • Rozstanie rodziców.
 • Śmierć członka rodziny lub przyjaciela.
 • Wypadek komunikacyjny.
 • Zmiana miejsca zamieszkania.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Butterfly mamy zespół specjalistów, który wie, jak pomagać najmłodszym z wieloletnim doświadczeniem.

W Poradni Butterfly wykonujemy także całościową diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży. Wykonujemy testy inteligencji i zdolności poznawczych, a także badamy gotowość szkolną dziecka. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) oraz w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Prowadzimy doraźne konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe, sesje psychoedukacji, a także regularną psychoterapię (krótko lub długoterminową).

Organizujemy liczne warsztaty – zarówno dla dzieci i młodzieży (np. Treningi Umiejętności Społecznych TUS), jak i dla rodziców, którzy chcą nauczyć się, jak możliwie najlepiej wspierać swoją pociechę w rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu!

Wpis opublikowany dnia 2024-02-26


Dzieci, podobnie jak dorośli, mogą doświadczać różnych trudności i kryzysów psychicznych. Ich psychika jest w trakcie kształtowania, co sprawia, że są bardziej wrażliwe i mniej odporne na trudne emocje oraz nieprzewidywalne zdarzenia.

Warto zauważyć, że dzieciństwo nie zawsze jest beztroskie. Psychika dzieci, które doświadczyły braku bezpieczeństwa lub przemocy, może być jak dom postawiony na ruchomych piaskach, pozbawiony solidnych fundamentów, co utrudnia określenie źródła problemów. Dzieciństwo to zatem czas, w którym dzieci mogą doświadczać trudności, a brak wsparcia psychologicznego może prowadzić do lat nieskutecznego leczenia zaburzeń psychicznych.

Jak rozpoznać problemy psychologiczne u dziecka?

W życiu każdego młodego człowieka codzienne wydarzenia mogą być źródłem zarówno radości i satysfakcji, jak i smutku, gniewu czy rozczarowania. Większość z tych doświadczeń ma charakter rozwojowy i jest krótkotrwała, nie pozostawiając trwałych "śladów" w kształtującej się dziecięcej psychice.

Jednakże, niektóre życiowe wyzwania, takie jak rozwód rodziców, mogą być na tyle trudne dla młodego człowieka, że odciskają piętno na jego codziennym funkcjonowaniu. W takich sytuacjach dotychczasowe rodzicielskie wsparcie może okazać się niewystarczające. Dlatego też, warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej psychologicznej pomocy, która może okazać się dobrym rozwiązaniem dla wsparcia dziecka w takiej sytuacji.

Jakie objawy problemów psychologicznych u dzieci powinny skłonić rodziców do pójścia z dzieckiem do psychologa:

Zmiany w zachowaniu i/lub nawykach

 • Dziecko było spokojne i łagodne, nagle zaczyna zachowywać się porywczo lub agresywnie.
 • Dziecko było pełne energii i radości, nagle staje się apatyczne i przygnębione.
 • Zmiany w nawykach związanych z jedzeniem i snem
 • Problemy w nauce.
 • Wycofywanie się z relacji z rówieśnikami.

Zmiany emocjonalne

 • Zauważalna impulsywność dziecka.
 • Niekontrolowane emocje złości, lęku, smutku i przygnębienia.
 • Nagły spadek motywacji (do nauki i/lub zabawy).
 • Huśtawki nastrojów.

Trudności wynikające z dużych zmian

 • Rozstanie rodziców.
 • Śmierć członka rodziny lub przyjaciela.
 • Wypadek komunikacyjny.
 • Zmiana miejsca zamieszkania.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Butterfly mamy zespół specjalistów, który wie, jak pomagać najmłodszym z wieloletnim doświadczeniem.

W Poradni Butterfly wykonujemy także całościową diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży. Wykonujemy testy inteligencji i zdolności poznawczych, a także badamy gotowość szkolną dziecka. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) oraz w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Prowadzimy doraźne konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe, sesje psychoedukacji, a także regularną psychoterapię (krótko lub długoterminową).

Organizujemy liczne warsztaty – zarówno dla dzieci i młodzieży (np. Treningi Umiejętności Społecznych TUS), jak i dla rodziców, którzy chcą nauczyć się, jak możliwie najlepiej wspierać swoją pociechę w rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy do kontaktu!