Zrozumienie spektrum autyzmu

Psycholog a psychoterapeuta – różnice i podobieństwa
2024-02-18
Oznaki problemów psychologicznych u dzieci
2024-02-26
Wpis opublikowany dnia 2024-02-21

Z uwagi na to, że nie ma jednej przyczyny spektrum autyzmu, każda osoba z tym zaburzeniem ma indywidualny zespół objawów, które mogą mieć różne nasilenie. Najczęściej mówi się o zaburzeniach zainteresowań, zachowania, relacji społecznych, aktywności oraz deficytach rozwoju mowy i komunikacji.

Współcześnie podawane symptomy spektrum autyzmu obejmują:

 • Preferowanie bycia samemu i bawienie się wyłącznie ze sobą.
 • Unikanie bądź w ogóle nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego.
 • Niepodejmowanie się naśladowania innych.
 • Brak gestykulacji i wskazywania palcem.
 • Niezrozumienie zasad kontaktów międzyludzkich oraz brak starań o ich nawiązywanie.

Inne symptomy spektrum autyzmu związane są z mową oraz porozumiewaniem się w właściwy dla dziecka sposób, takie jak:

 • Brak mowy (mutyzm) pomimo zdolności do normalnej mowy.
 • Brak używania mimiki czy gestów jako alternatywnych dla języka sposobów komunikowania się.
 • Uczenie się mowy z dużym opóźnieniem.
 • Nieumiejętność wskazywania palcem.
 • Nietypowy sposób mówienia.
 • Rezygnacja z udziału w rozmowie.
 • Brak reakcji na własne imię.
 • Brak uśmiechu.
 • Niezrozumienie języka niedosłownego, takiego jak metaforyczny.
 • Brak umiejętności korzystania z wyobraźni podczas zabawy.

Kryterium rozpoznawania spektrum autyzmu to zaburzenia komunikacji i mowy, które mogą być zauważalne już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Objawy obejmują brak gaworzenia, zanik umiejętności językowych oraz trudności w budowaniu złożonych zdań i uczestniczeniu w dialogu.

Dzieci ze spektrum autyzmu często mają trudności z inicjowaniem, kontynuowaniem i podtrzymywaniem kontaktu werbalnego zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi.

Zaburzenia w relacjach społecznych u dzieci ze spektrum autyzmu objawiają się już we wczesnym dzieciństwie poprzez niechęć do interakcji, izolację, zabawę w schematyczny sposób oraz trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

Dzieci ze spektrum autyzmu mogą przejawiać fiksacje tematyczne oraz wybiórcze zainteresowania, co może prowadzić do izolacji społecznej i trudności w nawiązywaniu relacji z innymi.

Terapia osób ze spektrum autyzmu powinna skupiać się na usprawnianiu komunikacji, kształtowaniu adekwatnych zachowań, rozpoznawaniu emocji oraz rozwijaniu zainteresowań i umiejętności społecznych.

Zrozumienie spektrum autyzmu jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i terapii, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Wpis opublikowany dnia 2024-02-21

Z uwagi na to, że nie ma jednej przyczyny spektrum autyzmu, każda osoba z tym zaburzeniem ma indywidualny zespół objawów, które mogą mieć różne nasilenie. Najczęściej mówi się o zaburzeniach zainteresowań, zachowania, relacji społecznych, aktywności oraz deficytach rozwoju mowy i komunikacji.

Współcześnie podawane symptomy spektrum autyzmu obejmują:

 • Preferowanie bycia samemu i bawienie się wyłącznie ze sobą.
 • Unikanie bądź w ogóle nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego.
 • Niepodejmowanie się naśladowania innych.
 • Brak gestykulacji i wskazywania palcem.
 • Niezrozumienie zasad kontaktów międzyludzkich oraz brak starań o ich nawiązywanie.

Inne symptomy spektrum autyzmu związane są z mową oraz porozumiewaniem się w właściwy dla dziecka sposób, takie jak:

 • Brak mowy (mutyzm) pomimo zdolności do normalnej mowy.
 • Brak używania mimiki czy gestów jako alternatywnych dla języka sposobów komunikowania się.
 • Uczenie się mowy z dużym opóźnieniem.
 • Nieumiejętność wskazywania palcem.
 • Nietypowy sposób mówienia.
 • Rezygnacja z udziału w rozmowie.
 • Brak reakcji na własne imię.
 • Brak uśmiechu.
 • Niezrozumienie języka niedosłownego, takiego jak metaforyczny.
 • Brak umiejętności korzystania z wyobraźni podczas zabawy.

Kryterium rozpoznawania spektrum autyzmu to zaburzenia komunikacji i mowy, które mogą być zauważalne już w pierwszych miesiącach życia dziecka. Objawy obejmują brak gaworzenia, zanik umiejętności językowych oraz trudności w budowaniu złożonych zdań i uczestniczeniu w dialogu.

Dzieci ze spektrum autyzmu często mają trudności z inicjowaniem, kontynuowaniem i podtrzymywaniem kontaktu werbalnego zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi.

Zaburzenia w relacjach społecznych u dzieci ze spektrum autyzmu objawiają się już we wczesnym dzieciństwie poprzez niechęć do interakcji, izolację, zabawę w schematyczny sposób oraz trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

Dzieci ze spektrum autyzmu mogą przejawiać fiksacje tematyczne oraz wybiórcze zainteresowania, co może prowadzić do izolacji społecznej i trudności w nawiązywaniu relacji z innymi.

Terapia osób ze spektrum autyzmu powinna skupiać się na usprawnianiu komunikacji, kształtowaniu adekwatnych zachowań, rozpoznawaniu emocji oraz rozwijaniu zainteresowań i umiejętności społecznych.

Zrozumienie spektrum autyzmu jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i terapii, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób dotkniętych tym zaburzeniem.